Themamiddag Hergebruik van staal, meten is weten

11 oktober 2022

Middag van Bouwen met Staal en Bouwakkoord Staal-koploper Nebest over het inspecteren en analyseren van ‘oude’ staalconstructie-elementen voor hergebruik in ‘nieuwe’ constructies. Deelname aan de middag was gratis, na aanmelden. Bovendien ontvingen deelnemende register-constructeurs en -ontwerpers 1 KE/PE-punt voor het Constructeursregister.

Mijn terugblik.


Een belangrijk onderdeel om de CO2-uitstoot van de bouw is beperken, is door bestaande constructie-elementen her te gebruiken. Van elementen die vrijkomen bij de sloop van een constructie, is de herkomst veelal niet bekend en dus ook niet de eigenschappen die bekend moeten zijn om ze constructief veilig toe te passen.
Nebest is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in inspectie, diepgaand technisch onderzoek en advies in de bouw, infra, industrie en waterbouw. Het bureau heeft de kennis en kunde in huis om de onbekende eigenschappen van het materiaal te meten.

Tijdens de themamiddag op 11 oktober 2022 stond het hergebruik van staal centraal, onder het motto ‘meten is weten’. Na een aantal inleidende presentaties konden de deelnemers kennismaken met technieken die Nebest in staat stellen de noodzakelijk eigenschappen van staal te meten. Ook gaf Jeroen van Davelaar van Nebest toelichting op de inhoud van de binnenkort te publiceren NTA (Nederlands Technische Afspraak) die gaat over het hergebruik van staal.

Duidelijk werd die middag dat er technieken bestaan waarmee de eigenschappen van eerder toegepast staal op relatief eenvoudige wijze zijn te achterhalen. Hiermee wordt het veilig toepassen van staal voor een tweede leven heel goed mogelijk.
Pim Peters van IMd Raadgevende Ingenieurs presenteerde enkele projecten waarin staal recent succesvol is hergebruikt. Nebest zorgde er daarbij veelal voor dat al ’t benodigde over het ’tweede-hands’ staal bekend is om hergebruik in deze nieuwe bouwprojecten te laten slagen.

Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal, koploper Bouwakkoord Staal).

Foto: Nebest.