Koplopers-bijeenkomst Bouwakkoord Staal

22 november 2022

Dinsdagmiddag 22 november a.s. komen de koplopers van het Bouwakkoord Staal samen bij Damen Shipyards in Gorinchem om de concept-roadmap met handelingsperspectieven bij het akkoord nog eens aandachtig tegen het licht te houden en er hun fiat aan te geven.

De concept-roadmap en handelingsperspectieven voor het (nog) duurzamer ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met staal zijn 4 oktober jl. tijdens de Staalbouwdag in Leusden wereldkundig gemaakt en opengesteld voor commentaar van alle belanghebbenden en belangstellenden. De consultatieronde (inmiddels verlopen) heeft een keur aan opmerkingen, suggesties en adviezen opgeleverd die na weging zijn verwerkt.

Publicatie van de definitieve roadmap staat op de rol voor eind dit jaar. Maar eerst nemen de koplopers, verzameld in Gorinchem, de bijna-definitieve uitgave nog eens samen door, om zich unaniem te scharen achter de doelen, opzet en inhoud ervan.

Met de definitieve roadmap en handelingsperspectieven heeft de zogeheten opbouwfase van het Bouwakkoord Staal zijn beslag gekregen en is het vervolg-stadium aanstaande: de opschalingsfase. Tijdens de koploperbijeenkomst wordt vooruitgeblikt naar deze cruciale fase waarin – vanaf 2023 – de roadmap en handelingsperspectieven hun weg moeten gaan vinden naar de vaderlandse bouwpraktijk, om de ambities van het Bouwakkoord Staal waar te maken. In Gorinchem zullen de koplopers zich buigen en uitspreken over de initiatieven die daar (nog) voor nodig zijn, de kansen van slagen, maar ook over de hordes die wellicht nog genomen moeten worden.

Wilt u ook meepraten, de 22ste? Meldt u dan hier aan als koploper Bouwakkoord Staal. Dan ontvangt u van de Bouwakkoord Staal-organisatie een uitnodiging voor (gratis) deelname. Ook wordt uw bedrijf/organisatie vermeld op de koplopers-pagina van de Bouwakkoord-website (inclusief link naar uw website). En u krijgt in het vervolg rechtstreeks de laatste editie van de Bouwakkoord-nieuwsbrief toegestuurd (bekijk hier het oktober 2022-nummer).

  • Foto: Damen Shipyards Group.