Gulden Feniks 2023

26 mei 2023

De Gulden Feniks is de jaarlijkse prijs voor projecten in renovatie en transformatie van gebouwen en in herontwikkeling van gebieden. Dit jaar staat deelname open voor projecten die in 2022 zijn opgeleverd. Eenieder die beroepshalve met zo’n project van doen heeft gehad, mag indienen voor de prijs. Ook kunt u projecten aanmelden waarmee u zelf geen (directe) bemoeienis heeft gehad, maar in uw optiek wel tot voorbeeld strekken. De inschrijving is geopend tot 26 mei a.s.

De bekendmaking en huldiging van de winnaars is geagendeerd voor november 2023, tijdens een congres van organisator Nationaal Renovatie Platform. De precieze congresdatum wordt nog bekend gemaakt.