COBc-jaarcongres 2023

09 november 2023

Donderdag 9 november a.s. organiseert het Centraal overleg Bouwconstructies in Cultureel Centrum Bullekerk in Zaandam haar jaarcongres 2023.

Op het congresprogramma staan voordrachten door onder meer Rob van der Lee (ODNZKG) over innovatie, circulair bouwen, gelijkwaardigheid en de rol van het bevoegd gezag, en Simon Wijte over de NTA voor periodieke toetsing constructieve veiligheid grote publieksgebouwen. Dick Bezemer sluit de dag af met een jaarrede.

  • Foto: debouw.online