Bouwen op en rond het spoor

18 juni 2024

In (middel)grote steden vormen stationsgebieden in beginsel aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor zowel bedrijven als particulieren. Maar hoe vind je plek voor winkels, hotels, horecagelegenheden en woningen als de stedelijke ruimte al flink is gevuld met stationsgebouwen, spoor, bushaltes, fietsenstallingen en parkeergarages. Zijn er (nog) mogelijkheden voor bouwen boven of rondom OV-voorzieningen in de stad, wat zijn de voor- en nadelen, aandachtspunten en uitdagingen?

Het komt allemaal aan bod tijdens het KIVI-seminar Bouwen op en rond het Spoor bij Arcadis in Amersfoort (naast het NS-station), op dinsdag 18 juni a.s., aanvang 17:00 uur.

  • Foto: stationsgebied Amersfoort, © wiki.